Doradztwo podatkowe
Strona główna  >   Nasza oferta  >   Doradztwo podatkowe
  1. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
  2. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, wniosków, zeznań i deklaracji podatkowych, lub udzielanie im pomocy w tym zakresie, w tym w szczególności sporządzanie:
  • zeznań rocznych i informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych,
  • zeznań i zgłoszeń w zakresie podatku od spadków i darowizn, deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • wniosków o stwierdzenie lub zwrot nadpłaty podatku,
  • wniosków o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (zwrot VAT za materiały budowlane -VZM),
  • wniosków o udzielenie ulg podatkowych.
  1. reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych i celnych, postępowaniach z zakresu egzekucji administracyjnej, postępowaniach sądowo-administracyjnych, w tym sporządzanie odwołań, zażaleń i skarg na rozstrzygnięcia organów oraz sądów.
Dodatkowe informacje
Kontakt
TAX- NT Grzegorz Pietrzak
ul. Długa 2/6
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 605 385 255
Doradca Podatkowy
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia