Opodatkowanie VAT przedpłat
Strona główna  >   Opodatkowanie VAT przedpłat
Nie każda wpłata otrzymana od kontrahenta przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, w związku z zawartą umową, podlega opodatkowaniu VAT jako zaliczka ( przedpłata, zadatek ) Warunkiem braku opodatkowania jest jednak niemożność jednoznacznej identyfikacji zamówionego towaru lub usługi. Wpłata ma wówczas charakter gwarancyjny. Przykładowo  w wyroku I FSK 2121/11 z 23.10.2012r NSA wskazał:
“Dokonując prowspólnotowej wykładni przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług i uwzględniając ww. wyroki ETS przy interpretacji art. 19 ust. 11 VATU, stwierdzić należy, że dla uznania wpłaconej kwoty, jako zaliczki na poczet wykonanych usług, w rozumieniu art. 19 ust. 11 VATU, istotnym jest, aby przyszłe świadczenie było określone w sposób jednoznaczny co do rodzaju towaru bądź usługi, tzn. w sposób umożliwiający ich identyfikację, a dodatkowo, że strony tego świadczenia, w momencie wpłaty zaliczki, nie mają woli dokonywania jego zmian w przyszłości. (Takie same stanowisko zostało zajęte również w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2010 r. I FSK 1100/09). W wyroku tym Naczelny Sąd Administracyjny zajął bowiem stanowisko, że "obowiązek podatkowy na podstawie art. 19 ust. 11 VATU powstaje jedynie wówczas, gdy zapłata dokonana przed wykonaniem dostawy lub świadczeniem usług, następuje w sytuacji, gdy wszelkie okoliczności mające znaczenie dla zaistnienia zdarzenia podatkowego, tzn. przyszłej dostawy lub świadczenia usług, są jednoznacznie i niezmiennie określone pod względem podmiotowym i przedmiotowym, a nie ma ona jedynie charakteru zabezpieczającego wykonanie nie do końca jeszcze sprecyzowanej czynności opodatkowanej". 
Kontakt
TAX- NT Grzegorz Pietrzak
ul. Długa 2/6
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 605 385 255
Doradca Podatkowy
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia